เกมส์ Lightning Librarian
 เกมส์ Lightning Librarian

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
Spacebar
ปุ่มลูกศร

การเล่น ก่อนเข้าเล่นเกมส์จำ รายละเอียดหนังสือว่าหนังสือแต่ละประเภทอยู่ในช่องใด

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 2   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.