เกมส์ Real Estate Tycoon
 เกมส์ Real Estate Tycoon

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  ซื้อบ้านเก็งกำไร มีเงินน้อยก็ซื้อน้อยราคาถูกเก็งกำไรก่อนนะ มีเงินมากค่อยไปเก็งกำไรบ้านหลังใหญ่

นักธุรกิจ การลงทุนเงินต้องไม่จม หากลงทุนแล้วเงินจมไม่ใช่นักธุรกิจ

Description
So you want a Mansion? You’ve gotta work for it! Buy Low! Sell High! Location Location Location! If you want that Million Dollar Mansion you better start flippin those houses!

Controls
Mouse click to buy a house
Mouse click to sell it!


Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  5  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.