เกมส์Goo Slasher
 เกมส์Goo Slasher

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ลูกศรในการเคลื่อนที่
2.ใช้ปุ่ม A ใช้ในการกระโดด
3.ปุ่ม S ใช้ในการฟันศัตรู
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.