เกมส์Little Loki
 เกมส์Little Loki

Game Flash ทั้งหมด

1.Spacebar และปุ่มลูกศรเล่น

การเล่น  หมูนรก จะต้องรีบกระโดดขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดในโลก ไม่เช่นนั้นจะโดนน้ำลาวาจากนรกลวกเอา ต้องโดดไปให้ถึงธงด้านบนสุดโดยเร็วด่วน

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์..8....นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.