เกมส์5 Til
 เกมส์5 Til

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่มลูกศร  ปุ่มSpacebar  เมทส์  คำสั่งอื่นๆตามเกมส์จะบอกเองว่าแต่ละด่านเล่นอย่างไร

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์..50....นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.