เกมส์ Negotiator
 เกมส์ Negotiator

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
Spacebar
ลองใช้ปาก กล่มเกลาเพื่อนพนักงานดูว่าจะกล่อมได้แค่ไหนก่อนโดดตึกฆ่าตัวตาย

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  20  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.