เกมส์ Sandwiches Shop
 เกมส์ Sandwiches Shop

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ ทำอาหารตามลูกค้าสั่ง  ลูกค้าบอกเอาใส้กี่ชิ้นก็ใส่ไปตามนั้นอย่าใส่เกิน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  6  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.