เกมส์ Dupligon
 เกมส์ Dupligon

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  จำแบบที่อาจารย์สอน แล้วนักเรียนก็วางตำแหน่งให้เหมือนแบบที่อาจารย์สอน แล้วอาจารย์จะให้คะแนนนักเรียน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  9  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.