เกมส์ Dark Cut 2
 เกมส์ Dark Cut 2

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ เลือกอุปกรณ์รักษา ทำแผล ผ่าตัด เย็บแผล เลือดกระฉูด เลื่อยตัดขา ตัดแขน โหดจริงๆ
ใครคิดจะเป็นหมอสงครามเล่นได้ ใครจิตอ่อน แต่ยังอยากจะรู้อีกก็เชิญหากไม่กลัว

Civil War surgery from the comfort of your own Home!
Want to see a 'Dark Cut 3'? Make sure to DIGG this game to let us know you like it.

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  70  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.