เกมส์ �Eliteforces
 เกมส์ �Eliteforces

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ปุ่ม ASDW เดินออกมายิงแหลก
เมทส์กดลากปุ่ม อาวุธวางตรงสนามหญ้า
Spacebar ซื้อปืนโหดอื่นๆ

เลือกคน อาวุธ ตำแหน่งการป้องกัน

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.