เกมส์ Moonsweeper
 เกมส์ Moonsweeper

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ ยิง
Spacebar
ปุ่ม A S W D เดิน
ปุ่ม E เก็บปืน ปืนแต่ละชนิดความแม่นยำไม่เหมือนกัน

Do battle against an alien race on distant moons in this futuristic side scrolling shooter. 12 randomly generated moons, with 36 randomly generated levels.
Different everytime you play it!

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  4  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.