เกมส์ Key to Adventure
 เกมส์ Key to Adventure

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกให้แมงสีเหลือไปทำลายสัญญาณต่างๆ แล้วเราไปเก็บกุญแจ  แล้วไปเปิดประตูโดยกดปุ่ม S
ปุ่ม A S W D

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   15 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.