เกมส์ Animal Dressing
 เกมส์ Animal Dressing

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  เลื่อนที่ปุ่มลุกศรไปเรื่อยๆ  ดูด้านบนให้ดีว่ากำลังแต่งตัวให้นักร้องตัวใด

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  5  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.