เกมส์ Barbie Barber
 เกมส์ Barbie Barber

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
ตัดผมตามแบบที่เค้าให้มา

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   10 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.