เกมส์ Swig and Toss
 เกมส์ Swig and Toss

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
แข่งขว้างขวานให้ตรงเป้า วางเงินพนันก่อน   การขว้างขวานคลิกซ้ายค้างไว้นะให้เล็งที่สีเขียวเป็นหลัก

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  33  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.