เกมส์ Shaolin Dodgeball
 เกมส์ Shaolin Dodgeball

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่มลูกศร  พยายามหลบดาวกระจายให้ได้ 150 ดอก  เทคนิค ท่านอนหงายคือท่าหลบดาวกระจายได้ดีที่สุด

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  8  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.