เกมส์ Gyro Atoms
 เกมส์ Gyro Atoms

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่ม Spacebar เข้าเกมส์
ปุ่มลูกศร
ปุ่ม Z  X    
สูตร
กดล่าง และ Z  โดดสูง
กด X ค้างไว้เล็ง

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   75 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.