เกมส์Aqua Slug
 เกมส์Aqua Slug

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิก Play
2.เลือกระดับความยาก-ง่าย
3.ใช้ปุ่มลูกศรในการเคลื่อนที่
4.ใช้ปุ่ม S ในการกระโดด
5.ใช้ปุ่ม D ในการยิงน้ำ
6.ใช้ปุ่ม Spacebar ในการขว้างถุงน้ำ
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 38.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.