เกมส์ Cutting Finger
 เกมส์ Cutting Finger

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  กะปากกาให้ดีอย่าแทงมือตัวเองละ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  0.30  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.