เกมส์ Treasure Hunting
 เกมส์ Treasure Hunting

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกลูกศรเลื่อนหาตำแหน่ง
คลิกที่ลูกกุญแจ  เวลาเปิดหีบ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games 2   นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.