เกมส์ Clay Pigeon
 เกมส์ Clay Pigeon

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์ เล็งเป้า
ปุ่ม Z X ยิงซ้าย ขวา

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  3  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.