เกมส์ Wack Challenge
 เกมส์ Wack Challenge

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์

คนที่1ใช้ปุ่มลูกศรเคลื่อนที่ ปุ่ม Iต่อย Oแตะ  Pทับนับ3  

คนที่2 เคลื่อนที่ awsd และปุ่ม 1 2 3 ต่อย แตะ ทับ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  15  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.