เกมส์ Superstar Golf
 เกมส์ Superstar Golf

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์
Spacebar กดค้าง  กด ปล่อย    ตัวเล็งให้ได้อยู่กลางๆ

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games   6 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.