เกมส์จับโยน
 เกมส์จับโยน

Game Flash ทั้งหมด

ใช้เมาท์ในการเล่น
 เทคนิคการเล่น
เล่นแบบดีดหนังสติ๊ก ดีดคนไปลงเรือ ดูด้านซ้ายบนด้วยจะเห็นระยะห่างกะคะเนให้ดีแล้ว ดีด
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 2.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.