เกมส์กระโดดข้ามตึก
 เกมส์กระโดดข้ามตึก

Game Flash ทั้งหมด

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวาพร้อมกันในการกระโดด
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.