เกมส์Skateroy
 เกมส์Skateroy

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้ปุ่มลูกศร และ Spacebar ในการเล่น
2.การเล่นลีลาให้กระโดดก่อนแล้วกดปุ่มลูกศร แต่ต้องให้ตรงกับจังหวะ
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.