เกมส์Bug On A Wire
 เกมส์Bug On A Wire

Game Flash ทั้งหมด

ใช้เฉพาะปุ่มลูกศร ซ้าย ขวา สำหรับเลื่อน ลูกศรบน สำหรับกระโดด
เกมส์นี้ ต้องคอยหลบกา หรือกระโดดข้ามหัวกาเลยก็ได้หากกะระยะได้ถูก
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.