เกมส์Magic Balls
 เกมส์Magic Balls

Game Flash ทั้งหมด

1. กด Play
2.ปุ่มลูกศร เลื่อนซ้าย และขวา,ปุ่ม Spacebar ใช้ในการยิงบอลสี
(จะต้องยิงบอลสีเดียวกันให้ติดกันอย่างน้องสามบอลขึ้นไป บอลจึงจะหายไป)
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.