เกมส์Toggle Music
 เกมส์Toggle Music

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิกปุ่ม Play
2.ใช้เมาท์ในการเล่น ในการโยกย้าย โยกย้าย
และคอยเก็บจุดสีแดงที่ตกลงมาด้วย
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.