เกมส์Fight man
 เกมส์Fight man

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิก Enter
2.คลิก Play
3.การควบคุมใช้ปุ่มลูกศร
4.การออกอาวุธ Z/X/C
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 3 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.