เกมส์Xiaoxiad
 เกมส์Xiaoxiad

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้เมาท์ในการเล่น
2.กดปุ่ม Spacebar ในการยิง
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.