เกมส์ ร้านซ่อมผ้า
 เกมส์ ร้านซ่อมผ้า

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกที่ช่างซ่อมผ้าไปใส่ช่องคำพูดคน  ช่างมี3คน มีความสามารถต่างกัน
ลูกค้าให้ซ่อมเกี่ยวกับกระดุม  คนที่ 1
ลูกค้าให้ซ่อมเกี่ยวกับเสื้อ  คนที่ 2
ลูกค้าให้เลือกเกี่ยวกับกรรไกรตัดผ้า คนที่ 3
ถ้าเลือกคนให้ตรงกับงาน ก็จะได้เงินจำนวนมาก  เมื่อได้เงินอย่าลืมรีบเก็บเงินเพื่อเรียกลูกค้ารายใหม่เข้าร้านเอาเงินให้มากที่สุด

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  8  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.