เกมส์1945 Vs 2000
 เกมส์1945 Vs 2000

Game Flash ทั้งหมด

ใช้ปุ่มหมายเลข 8 = เดินหน้า,2 = ถอยหลัง,4 = หันช้าย,6 = หันขาวและปุ่ม Spacebar ในการยิง
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.