เกมส์The Gunsmith
 เกมส์The Gunsmith

Game Flash ทั้งหมด

ใช้ปุ่มลูกศรและปุ่ม A D ในการเล่น(ระวังระเบิดด้วยนะ)
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 18.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.