เกมส์Dead Tree Defender
 เกมส์Dead Tree Defender

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้เมทส์ และปุ่มลูกศรในการเล่น

เทคนิคการยิง  คลิกเมทส์ค้างไว้นานเท่าใดก็จะเพิ่มความแรงในการยิง    การเล็งเป้าควรเล็งให้สูงกว่าหัวศัตรู 1 เท่าตัว

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...3...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.