เกมส์Divine Intervention
 เกมส์Divine Intervention

Game Flash ทั้งหมด

1.A  S  W D  Spacebar  เมทส์ คลิกซ้าย

โอ้พระเจ้า ถึงเวลาแล้ว ที่ฉันต้องจัดการพวกผีดิบ

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...40...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.