เกมส์ ป้องกันแกะ
 เกมส์ ป้องกันแกะ

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
ปุ่ม A  S  D  สลับปืนสี
เมทส์คลิกซ้ายยิง

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  3  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.