เกมส์ Rocket Man
 เกมส์ Rocket Man

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์  คลิกบริเวณปืนของเราก่อนจะมีมิดซาย์ดออกมา แล้วลากเมทส์นำมิดซาย์ดพุ่งใส่คน

Description
Rocket man is a puzzle/skill game, you need to guide the rocket through the level before the time runs out.

There are unlockable extras after hard mode has been beaten, including a boss level and different rocket trails.

Controls
Use the mouse


Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  40  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.