เกมส์Happy Pill
 เกมส์Happy Pill

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิกที่เม็ดยาและปรับทิศทาง
2.จากนั้นเพียงคลิกเม็ดยาก็จะไป รักษาโรคแต่ถ้าได้รับยามากเกินจะมีผลตรงกันข้าม
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.