เกมส์Spaceescape
 เกมส์Spaceescape

Game Flash ทั้งหมด

1. New Game
2.ใช้ปุ่มลูกศร ซ้ายและขวา และ Spacebar สำหรับ Barke
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.20 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.