เกมส์Draw Play2
 เกมส์Draw Play2

Game Flash ทั้งหมด

1.คลิก Play เพื่อเริ่มเล่นเกมส์
2.ใช้เมาท์ในการลากเส้นทางไปถึงธง แล้วคลิกเพื่อสิ้นสุดเส้นทาง
3.ใช้ปุ่มลูกศรในการเดินทาง
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 7 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.