เกมส์Industry
 เกมส์Industry

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้เมทส์เล่น

เทคนิคการเล่น คุณจะต้องหาวิธีการ คิดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ภาพต่างๆทำงานอย่างมีระบบ

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...3...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.