เกมส์ชี้จับโจร
 เกมส์ชี้จับโจร

Game Flash ทั้งหมด

1.ใช้เมทส์เล่น

ดูลักษณะโจรด้านบนสุด เห็นรูปโจรแล้ว จะเปิดประตูให้เลือกโจรสี่ช่อง จะต้องกดปุ่มหมายเลขโจรให้ตรงกับที่เราเห็นมา ด้วยเวลาอันรวดเร็ว

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...1...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.