เกมส์Toy Factory
 เกมส์Toy Factory

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่มลูกศร  ปุ่ม Spacebar  

คุณจะต้องดูแลควบคุมโรงงานให้ดี และต้องควบคุมสินค้าให้เป็นตามคำสั่งใบสั่งสินค้าด้วย

เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์...15...นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.