เกมส์ Machine Man
 เกมส์ Machine Man

Game Flash ทั้งหมด

1. ปุ่ม a w s d   และปุ่มเมทส์คลิกซ้ายค้างไว้ยิง

เกมส์ นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด เกมส์ ..30....นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.