เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้
 


เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้


Share |
เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.
ติดต่อสอบถาม Webmaster :munjeed@yahoo.com