เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้
 


เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้


เครื่องบิน ซี-130 ทอ.ไทย 2 ลำพร้อมบินไปเนปาลคืนนี้

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.