ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบอบายมุข มีคาดโทษหนักถ้าบกพร่อง
 


ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบอบายมุข มีคาดโทษหนักถ้าบกพร่อง


ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบอบายมุข มีคาดโทษหนักถ้าบกพร่อง

ผบ.ตร.ได้มีคําสั่งปราบปรามอบายมุขสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังทั้ง การพนันและค้ามนุษย์ ค้าประเวณี และแรงงานต่างด้าว หากหย่อนยานละเลยมีโทษกักขัง-ตัดเงินเดือน หากมีเอี่ยวฟันผิดวินัยร้ายแรงและอาญา ทั้งส่วนกลาง นครบาล และภูธร...

วันที่ 29 เม.ย.58 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคําสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า จากกรณี มีการกระทำความผิดทางอบายมุข การพนัน การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ เป็นนโยบายสำคัญที่จะต้อง ปราบปรามอย่างจริงจัง เนื่องจากคำสั่งเดิม (คำสั่ง ตร.ที่ 234/2548) ยังไม่ครอบคลุมทุกฐานความผิด และหน่วยรับผิดชอบและ ฐานความผิดที่ระบุเพิ่มเติมในคําสั่งนี้ดังนี้ ให้ปราบปรามการพนัน ได้แก่ ลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ เช่น บาคาร่า ทายผลกีฬาต่างๆ ที่สถานบริการต่างๆ แอบแฝง จัดสถานที่ไว้ให้เล่นบ่อนการพนันที่ลักลอบเล่นโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เช่น ค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ ได้แก่ การล่อลวง บังคับ ค้าประเวณี สถานประกอบการที่แอบแฝงมีการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ ในลักษณะที่เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการค้าประเวณี ทั้งคนไทยและต่างด้าว ลักลอบเปิดเว็บไซต์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อ ค้าประเวณี ค้ามนุษย์

โดยให้หน่วยที่จะต้องรับผิดชอบ ในพื้นที่ได้แก่ บช.น.,ภ.1-9 โดยเพิ่มเติม ศชต.และระบุหน่วยย่อยต่างๆ เช่น บก.สืบสวน, สายตรวจ 191, กก.สวัสดิภาพเด็กและสตรี (การค้าหญิงและเด็ก) หน่วยส่วนกลาง ไดแก่ บช.ก. (กองปราบ,ตำรวจน้ำ,รถไฟ,ค้ามนุษย์,เศรษฐกิจ),สตม. (ตม.1-6, บก.สืบสวน หัวหน้าด่านทุกด่าน) กรณี ความผิดค้ามนุษย์, และตามกฎหมายคนเข้าเมือง บก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณี ลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนัน ออนไลน์, การค้าประเวณี, การค้ามนุษย์ และ ขายหรือเผยแพร่ สื่อลามก ต่างๆ
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.