เอชพีวี ไวรัสร้ายที่ผู้หญิงต้องทำความรู้จัก
 


เอชพีวี ไวรัสร้ายที่ผู้หญิงต้องทำความรู้จัก


เอชพีวี ไวรัสร้ายที่ผู้หญิงต้องทำความรู้จัก

ร่วมปลุกกระแสการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถูกกำหนดให้เดือนมกราคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งปากมดลูก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยได้เชิญ นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาร่วมให้ความรู้ ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ เมื่อเร็วๆนี้

คุณหมอณัฐวุฒิ อธิบายว่า อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิงทั่วโลก ส่วนประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบบ่อยในหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม โดยพบผู้ป่วยใหม่ปีละ 8,184 ราย โรคนี้สามารถป้องกันและรักษาได้หากตรวจพบเร็ว สาเหตุหลักมาจากเชื้อไวรัสเอชพีวี ถึงร้อยละ 99 ซึ่งเชื้อไวรัสเอชพีวีนี้ มีมากกว่าร้อยสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์เสี่ยงสูงก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 สายพันธุ์อื่นยังไม่น่ากลัว โอกาสของการติดเชื้อ มาจากการมีคู่นอนหลายคน, มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย, การตั้งครรภ์และการมีลูกมาก เป็นต้น โดยปกติร่างกายจะสามารถขจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้ออกไปได้เอง แต่หากร่างกาย

ไม่สามารถกำจัดเชื้อออกไปได้ ก็มีโอกาส จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้ โดยเชื้อไวรัสเอชพีวี สามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 10 ปี หรือนานมากกว่านั้น โดยผู้ติดเชื้อในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่หากร่างกายเริ่มแสดงอาการผิดปกติออกมา เช่น มีเลือดออก กะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน, เลือดออก หลังมีเพศสัมพันธ์, ตกขาวปนเลือด, เลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น นั่นหมายถึงว่า มะเร็งเริ่มเข้าระยะลุกลามแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบจะมาในระยะลุกลาม ที่ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.