นายกฯปรามแท็กซี่สุวรรณภูมิอย่าเอาเปรียบผู้โดยสาร-นักท่องเที่ยวต่างชาติ
 


นายกฯปรามแท็กซี่สุวรรณภูมิอย่าเอาเปรียบผู้โดยสาร-นักท่องเที่ยวต่างชาติ


 นายกฯปรามแท็กซี่สุวรรณภูมิอย่าเอาเปรียบผู้โดยสาร-นักท่องเที่ยวต่างชาติ
mavikthumbnails/thumbnails/250x211-images-stories-article2014-3021-jjjj112.jpg">พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"กรณีการจัดระเบียบแท็กซี่ว่า ในส่วนของการให้บริการบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีปัญหามาโดยตลอด ได้ให้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการจัดการรถแท็กซี่ KIOSK ซึ่งจะมีการติดตั้งตู้ KIOSK ในการออกบัตรคิวให้บริการรถแท็กซี่ จึงจะทำให้รถแท็กซี่ทุกคันนั้น ไม่สามารถเลือกรับผู้โดยสารได้ และได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดกวดขันรถแท็กซี่ มีมาตรการในการลงโทษ ไม่ให้มีการเรียกเหมาราคาหรือเลือกรับ ไม่รับผู้โดยสารเกิดขึ้นอีก ตั้งจุดตรวจสอบรถแท็กซี่ทุกคันที่รับผู้โดยสาร ทั้งนี้ต้องเปิดมิเตอร์ให้การบริการ    เมื่อวานนี้ ได้ข่าวว่ามีการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้เก็บตั๋วโดยสารไว้ตรวจสอบ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เก็บไปโดยเด็ดขาด จุดดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8 ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา ก็ขอร้องแท็กซี่ ขอร้องทุกคนอย่าให้เสียชื่อกับการท่องเที่ยว หรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารไทยและชาวต่างชาติด้วย อันนี้อยากจะรวมความไปถึงแท็กซี่ทุกคัน

พล.อ.ประยุทธ์    กล่าวว่าตั้งแต่ คสช.เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ – วินมอเตอร์ไซค์ - แท็กซี่มิเตอร์ ในห้วง 7 เดือนที่ผ่านมา ยังคงมีกลุ่มผลประโยชน์พยายามกลับเข้ามา ได้สั่งการให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้ คสช.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมั่นตรวจตรา อย่าให้มีปัญหาในการเรียกเก็บค่าหัวคิว อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
      
 

Read : 1503 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.