กสทช. เตรียมประชุมนัดแรกปี 58 เคาะใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสภาผู้แทนฯ
 


กสทช. เตรียมประชุมนัดแรกปี 58 เคาะใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสภาผู้แทนฯ


 กสทช. เตรียมประชุมนัดแรกปี 58 เคาะใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสภาผู้แทนฯ
mavikthumbnails/thumbnails/250x167-images-stories-article2014-pajaree-56supinya1.jpg">น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ หน่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุม กสทช.นัดแรกของปี 2558 ในวันจันทร์นี้(5 มกราคม 2558) มีวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาความเหมาะสมในการได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาตทีวีประเภทบริการสาธารณะหมายเลขสิบ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามที่สำนักงาน กสทช.ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลบริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน เมื่อเดือนมีนาคม 2557
 
ที่ประชุมฯ เตรียมพิจารณาสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อนที่จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักเลขาธิการฯ ในการเป็นผู้ประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้มีวาระเริ่มแรกให้ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน และให้ดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.)มีมติให้ได้รับสิทธิฯ ซึ่งส่วนตัวมีข้อกังวลเรื่องเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาที่ต้องมีหลักประกันการเป็นทีวีบริการสาธารณะ ความเป็นกลาง ทั้งการบริหาร และ เนื้อหา รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ด้านความพร้อมของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน โดยเฉพาะบางรายที่มีแผนล่าช้าไปกว่าแผนเดิมมาก เพราะเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องส่ง
 
"บอร์ด กสท.คงต้องมีมาตรการช่วงรอคอยโครงข่ายที่ 5 ว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร รวมทั้งการเปิดให้ผู้ยื่นขอทีวีสาธารณะประเภทอื่นๆ ได้มีโอกาสด้วย บนฐานของการพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมในทุกด้าน (Beauty contest) เช่น ทีวีด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เตรียมยื่นขอมานานแล้ว แต่ต้องรอความพร้อมหลายๆด้าน ปีใหม่นี้ กสท.ควรเร่งสำนักงานฯ ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เสาอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการติดตามปัญหาจากการแจกคูปองให้ถึงมือครัวเรือน จากการลงพื้นที่เมื่อสิ้นปี ยังพบปัญหาหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนส่งคูปองรอบใหม่" น.ส.สุภิญญา กล่าว
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ จะรับทราบผลการดำเนินการตามรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2556 ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนแม่บท กฎหมาย งบประมาณ เช่น การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบสัญญาสัมปทาน และการอนุญาตตามาตรา 82, 83 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรฯ พ.ศ.2553 การกำหนดการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมทั้งข้อสังเกต เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนและวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต การกำกับดูแลด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ เป็นต้น และวาระอื่นเพื่อพิจารณา ได้แก่ การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และดิจิตอลทีวี ช่อง 3HD ช่องรายการ ONE และช่องรายการ Bright TV
 

Read : 1780 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.